Obecní knihovna Chrustenice

Obecní knihovna Chrustenice - Blog knihovnice

Otvírací doba

Ponděli: 17,00-18,30

Lichá neděle: 17,00-18,00

Adresa

Chrustenice 69
267 12, Loděnice

knihovnachrustenice@email.cz

Skype call


Blahopřejeme
Dnes je 25. 11. 2020 svátek má Kateřina.

Novinky

Dovolená
19. - 20. 7.

Ke stažení

Facebook

Žilina

Naši pouť po naší rodné krajině začínáme v Žilně u Kladna. Proč právě tady? Protože se zde nachází naše spřátelená knihovna v čele s Lenkou Šimkovou, která nám poslala hezké pohledy na naší výstavu.


Obec se nachází v okrese Kladno. Je vzdálena 30 km západně od Prahy, 10 km od Kladna a 7 km od zámku v Lánech. Obec je položena v mělké kotlině, lemované od jižní strany až po severozápad lesním masívem zde začínajících křivoklátských lesů. Dno kotliny je v prostoru původní návsi na úrovni 393 m n. m. Obcí prochází hranice Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Obec vznikla asi v polovině 12. století. První písemná zmínka o ní je z roku 1352, kdy je v seznamu papežských desátků. Název obce je staroslovanského původu a znamenal místo bohaté na vodní prameny a mokřiska. Obec byla královským majetkem, ale roku 1552 ji daroval král Ferdinand I. Janu Bořitovi z Martinic a na Smečně. Až do vzniku ČSR roku 1918 byla součástí Smečenského panství. Od té doby do roku 1949 patřila do okresu Slaný, potom do okresu Nové Strašecí a od roku 1960 do okresu Kladno. V letech 1980 - 1990 byla k Žilině připojena sousední obec Lhota. Dnes má obec 286 domů, 806 obyvatel a dále se rozrůstá.


Do života obce promlouvá Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen 10. 2. 1895. Více informací a také fotografie naleznete na webových stránkách http://www.hasici.zilinet.cz Dalším spolkem je Tělocvičná jednota Sokol, založená roku 1912. Ve sportu obec reprezentuje od ledna 2004 v okresní soutěži hokejový klub “SK VELC Žilina”.


Mimo několika památníčků (obětem světových válek, Tyršův, Masarykův kámen, Rudoarmějců a nejstarší je Zemanův křížek z roku 1854 od posledního žilinského rychtáře z č.p.4) nalezneme v Žilině kostel, který je kulturní památkou České republiky.


První písemné zmínky o žilinském kostele jsou z roku 1352. Původní dřevěný kostel zanikl pravděpodobně roku 1634 při tažení Švédů na Prahu, kdy byla vypálena i celá obec.Nový zděný kostel byl postaven roku 1770 a roku 1771 vysvěcen. V roce 1907 byl opravován, též byl přelit prasklý zvon vážící 336 kg, který byl následně 8. 5. 1917 zabrán pro válečné účely. Původní varhany, postavené neznámo kdy, sloužily až do listopadu 1896, v témže měsíci byly postaveny nové. Z těchto varhan byly též v roce 1917 zabrány cínové píšťaly o váze 22,5 kg pro válečné účely. Poté byl kostel postupně devastován. Roku 1931 bylo rozhodnuto, že se odvezou varhany, oltáře a jiné zařízení a kostel se nechá pozvolně rozpadnout. V roce 1933 až 1934 byly kostel a varhany s velkými náklady opraveny. Roku 1934 byl kostel znovu vysvěcen. Poslední mše byla asi roku 1952, poté byl kostel uzavřen. Asi roku 1966 byly rozbity varhany, demolován oltář. V roce 1968 byly odvezeny varhany, lavice, zbylý malý zvon a ostatní zařízení.15. 6. 1994 byl na kostele vztyčen pozlacený kříž, u jehož paty je v kouli vloženo pouzdro s popisem historie obce i současnosti, mince platné v této době, ukázka několika Žilinských listů a jiné dokumenty o obci. Z Velké Dobré byl přivezen zvon přibližné velikosti zvonu odvezeného roku 1968, zavěšen a 28. 10. 1994 se opět po desetiletích ze žilinského kostela zvonilo. 12. listopadu 1994 kostel po desetiletích znovu sloužil lidem. Kostel má krásnou akustiku. Od té doby je pořádáno 4–6 koncertů ročně. Z jejich výtěžku, obecních výstav a sbírky byla provedena v roce 1999, firmou “Manoušek – Zbraslav” generální oprava zvonu, jeho závěsu a pořízen elektrický pohon zvonu se spínacími hodinami. Prvně se rozezněl na přelomu roků 1999 a 2000. Od 1. 1. 2000 byl obnoven starý zvyk - pravidelné zvonění poledne a od 14.1. 2000 v 18 hodin “klekání”, vždy 5 minut. 8. května 1995 byl kostel znovu vysvěcen. Mše se konají 1–2 za rok, zejména tzv. Mariánská.

Obecní znak má ve stříbrném poli, z plamenů v patě a štítu, vyrůstá smrk v přirozených barvách. List obecního praporu tvoří tři vodorovné pruhy – zelený, červený a bílý. Oheň znamená, že obec byla těžce poškozena požáry. Strom znamená život – znovuvystavení obce a okolní křivoklátské lesy.


Obecní úřad vydává vždy na přelomu měsíců počínaje 19. prosincem 1990 Žilinské listy, informující o dění v obci, které jsou zdarma dodávány do každé rodiny.


Stránky obce: http://www.zilina-obec.cz

Obecní knihovna: http://www.knihovnazilina.unas.cz

03.08.2011
Nahoru | Na úvod | Kontakt
Všechna práva vyhrazena Obecní knihovnou Chrustenice Copyright © 2011 - 2020