Obecní knihovna Chrustenice

Obecní knihovna Chrustenice - Blog knihovnice

Otvírací doba

Ponděli: 17,00-18,30

Lichá neděle: 17,00-18,00

Adresa

Chrustenice 69
267 12, Loděnice

knihovnachrustenice@email.cz

Skype call


Blahopřejeme
Dnes je 25. 11. 2020 svátek má Kateřina.

Novinky

Dovolená
19. - 20. 7.

Ke stažení

Facebook

Kolébka státnosti - Ostřihom

Ostřihom (maďarsky Esztergom) je město v severním Maďarsku asi 50 km severozápadně od Budapešti.

Leží u státní hranice se Slovenskem na hraniční řece Dunaji. Na druhé straně řeky leží slovenské město Štúrovo, města jsou spojena ocelovým mostem Marie Valerie (nejmladší dcera Františka Josefa I.). Původní most z roku 1895 byl dvakrát poškozen. Poškození po první světové válce bylo do pár let opraveno, ale vyhození do povětří německou armádou v roce 1944 most vyřadilo z provozu až do roku 2001. Na 100 km² žije 31 tis. obyvatel. Je hlavním sídlem katolické církve v Maďarsku.


Těžko byste hledali jiné místo, na které jsou Maďaři tak hrdí. Asi třetina z 34 maďarských svatých žila v Ostřihomi. Prvními obyvateli byli Kelti, v římské době se zde nacházela osada Salvio Mansio. Okolo roku 500 se zde usídlili Slované, kteří pevnost přejmenovali na „Strěgom“ (podle toho, že strážila přechod do dnešního Slovenska). Roku 1000 tu byl korunován první uherský král Štěpán I. Od 10. do 13. století byla Ostřihom hlavním městem Uherského království. V roku 1543 Ostřihom obsadili Turci a připojili ho k Osmanské říši, od které se osvobodil a až v roce 1683.


Ostřihom je turisticky atraktivní destinací. Dominantou je Ostřihomská bazilika.
Monumentální bazilika na Hradním vrchu, postavená mezi lety 1822-1869 na podnět slovenského arcibiskupa Alexandra Rudnaya, je největším kostelem státu. Nachází se zde oltářní Grigolettiho obraz Nanebevzetí Marie, který je největším (13x6,5 m) a jediným obrazem na světě namalovaným na 1 plátno.
V kryptě pod bazilikou se nachází náhrobní památky velkoknížat a pohřební místa ostřihomských arcibiskupů. 4. 5. 1991 byly v kryptě uloženy ostatky kardinála Józsefa Mindszentyho. Byl politickým vězněm nacismu a komunismu, v letech komunistického režimu se stal symbolem maďarského odporu vůči komunistickému zřízení. Od té doby se krypta stala poutním místem.
Na poschodí baziliky se nachází arcibiskupský klenotnice, v níž je sbírka středověkých i novějších sakrálních předmětů, mezi nimiž se nachází i renesanční Kalvárie krále Matyáše. Je možno vystoupit i na kupoli s výhledem na město a okolí.

Vedle baziliky se nachází zrekonstruovaná zřícenina hradního paláce s Hradním muzeem.


Virtuální prohlídka lodí po Dunaji z Budapeště, okolo Visegrádu či Ostřihomi: http://www.3dvirtualistura.hu/mahart/mahart_virtualistura.html

Virtuální prohlídka okolí baziliky, jejího vnitřku, stejně jako pohled z baziliky: http://www.panoramas.hu/bazilika

A Ostřihom virtuálně do třetice, tentokrát včetně zahrad: http://www.virtualtravel.cz/madarsko/ostrihom/ostrihomska-bazilika.html

Pod hradními baštami u Dunaje se nachází malebná čtvrť Víziváros (Vodní Město) - najdete zde úzké uličky s krásně malovanými domy, kostely i Muzeum křesťanství a Arcibiskupskou knihovnu, považovanou za jednu z nejbohatších knihoven v Maďarsku.

Naší poslední zastávkou bude Paříž a katedrála Notre Dame.

Evča

20.07.2011
Nahoru | Na úvod | Kontakt
Všechna práva vyhrazena Obecní knihovnou Chrustenice Copyright © 2011 - 2020