Obecní knihovna Chrustenice

Obecní knihovna Chrustenice - Blog knihovnice

Otvírací doba

Ponděli: 17,00-18,30

Lichá neděle: 17,00-18,00

Adresa

Chrustenice 69
267 12, Loděnice

knihovnachrustenice@email.cz

Skype call


Blahopřejeme
Dnes je 25. 11. 2020 svátek má Kateřina.

Novinky

Dovolená
19. - 20. 7.

Ke stažení

Facebook

Náchod

Město v Královéhradeckém kraji na severovýchodě Čech. Název vznikl od toho, že se přes Náchod chodí do Kladska a Polska (do roku 1945 do Slezska a Německa). Náchodem protéká řeka Metuje.


První písemná zmínka pochází z roku 1254. Město bylo založeno rytířem Hronem z rodu Načeradiců. Ten založil hrad na strategickém místě, kde se zemská stezka zužuje do průsmyku zvaného Branka.
 
Během staletí se střídali majitelé hradu (např. Jan Lucemburský). Z původního opevnění na nejvyšším místě ostrohu se rozrostl do mohutného fortifikačního celku. Středověké sídlo nevyhovovalo nárokům mocného a bohatého rodu Smiřických ze Smiřic, který Náchod získal roku 1544. V letech 1566 - 1614 byl hrad přestavěn na pohodlný renesanční zámek. Nastala doba největšího kulturního i hmotného rozmachu Náchoda. Město bylo nadáno výsadami, které je téměř rovnaly postavení měst královských.
Třicetiletá válka však přerušila jeho rozvoj. Po zhoubném požáru města roku 1663 byla postavena barokní stará radnice, přestavěn kostel sv. Vavřince na náměstí a měšťané získali četná privilegia.

Převratné změny do života malého poddanského městečka přineslo 19. století. Vznik městské samosprávy, nástup průmyslu a železnice, rozvoj školství, prudký vzrůst počtu obyvatelstva a stavební rozmach, který pokračoval i do 20. století a určil dnešní podobu středu města. Ve městě i celém okolí byla rozhodujícím činitelem textilní výroba. Ta byla organizována faktorskými firmami, které však nemohly zajistit dostatečně rychlý rozvoj. Teprve v roce 1882 byly postaveny první dvě malé mechanické tkalcovny, které odstartovaly příští rychlý růst textilního průmyslu ve městě. Počátkem 20. století se z Náchoda stalo jedno z největších bavlnářských center Rakousko-Uherska, tak zvaný "Manchester východu".

V samotném centru města se nachází celá řada historických staveb - renesanční zámek s francouzskou zahradou, gotický kostel sv. Vavřince na Masarykově náměstí, stará barokní radnice, nová novorenesanční radnice, budova poštovního úřadu a další.


Náchod je rodištěm českého spisovatele a exilového vydavatele Josefa Škvoreckého (nar. 1924), dramatika a satirika Vratislava Blažka (1925-1973). K městu se vztahují díla Aloise Jiráska "Skaláci", "Na dvoře vévodském", "U nás" atd.


V katastru města se nacházejí také lázně Běloves s minerálním pramenem Ida.

Znak - Na modrém štítě stojí stříbrná brána mezi dvěma věžemi. Věže jsou čtyřhranné, každá se dvěma úzkými pravoúhlými okny v přízemí a s jedním širším, goticky zaklenutým oknem v patře, odděleném od přízemí římsou. Věže vrcholí cimbuřím o třech stínkách. Hradební zeď mezi věžemi je rovněž stříbrná, kvádrová, se třemi stínkami cimbuří. Otevřená brána je bez vrat a má vytaženou zlatou mříž. Nad branou mezi věžemi je červený štít se stříbrným dvouocasým lvem se zlatou zbrojí a korunou.

Stránka města: http://www.mestonachod.cz

Virtuální pohled na město z terasy zámku:  http://www.virtualtravel.cz/nachod/zamek-nachod/terasa.html

Medvědárium Náchod s medvědy Dášou a Ludvíkem: http://medvedinachod.wbs.cz/

Fotky Jana Součka z minulosti Náchoda: http://nachodsko.sweb.cz/na3040.html

17.08.2011
Nahoru | Na úvod | Kontakt
Všechna práva vyhrazena Obecní knihovnou Chrustenice Copyright © 2011 - 2020