Obecní knihovna Chrustenice

Obecní knihovna Chrustenice - Blog knihovnice

Otvírací doba

Ponděli: 17,00-18,30

Lichá neděle: 17,00-18,00

Adresa

Chrustenice 69
267 12, Loděnice

knihovnachrustenice@email.cz

Skype call


Blahopřejeme
Dnes je 22. 01. 2021 svátek má Slavomír.

Novinky

Dovolená
19. - 20. 7.

Ke stažení

Facebook

Římice

Část obce Bílá Lhota v okrese Olomouc. Spolu s Novým Mlýnem tvoří katastrální ves, 9,70 km severozápadně od města Litovle, přifařenou do Bílé Lhoty, dříve do Moravičan.

První zmínka o obci je z roku 1281. Vesnice byla rozdělena zhruba na dvě části, kdy každá měla svého majitele. Jedna část vsi náležela až do zrušení poddanství k panství úsovskému (24 domů), druhá část, na níž byla také ve 14. stol. údajná tvrz, byla vladyckým zbožím a příslušela až do zrušení poddanství ke statku červenolhotskému (17 domů).

V obci se nachází Kaple sv. Jana Nepomuckého, postavená v roce 1727 proto, aby kněz z Moravičan mohl v čas povodně chodit k bohoslužbě.


Zajímavou událostí v dějinách obce bylo dočasné přesídlení ústředí české církve pravoslavné z Prahy do Řimic v čele s biskupem Gorazdem-Pavlíkem a duchovními úředníky, což připomíná i pamětní deska na domě č. 28.

Sakrální památkou je také pravoslavný chrám sv. Ludmily - základní kámen byl položen 4. 6. 1933 a vysvěcen 21. 5. 1934.

Znak Řimic ukazuje na renesanční původ utvářením štítu blízkého tzv. polskému typu i formou iniciál v horní části, v dolní pak radlice s otkou. Jde o tzv. mluvící znak, jenž údajně užíval rod Pluhů z Nesovic u Bučovic. Tím je také vysvětlena funkce písmene N, položeného přes literu I(J), která znamená křestní jméno. M souvisí s Měníkem, který spolu s Řimicemi obdrželi roku 1387 od markrabího Jošta Oldřich Štos a Joštovi komorníci Ješek a Jindřich Pluhové.

Do života obce promlouvá jako jinde sbor dobrovolných hasičů. SDH Řimice byl založen 17. 2. 1889 popudem tehdejšího obecního zastupitelstva. Činnost sbor zahájil 1. července 1889.

Stránky obce: http://www.rimice.cz/

Fotogalerie:
http://www.turistika.cz/fotogalerie/13452/rimice-mistni-cast-bile-lhoty
http://www.panoramio.com/photo/34478987

24.08.2011
Nahoru | Na úvod | Kontakt
Všechna práva vyhrazena Obecní knihovnou Chrustenice Copyright © 2011 - 2021