Obecní knihovna Chrustenice

Obecní knihovna Chrustenice - Knihovník Eva Husáková

Otvírací doba

Ponděli: 17,00-18,30

Lichá neděle: 17,00-18,00

Adresa

Chrustenice 69
267 12, Loděnice

knihovnachrustenice@email.cz

Skype call


Blahopřejeme
Dnes je 24. 01. 2020 svátek má Milena.

Novinky

Dovolená 2019
Ne 18. 8., Po 19. 8., Po 23. 12.

Ke stažení

Facebook

Knihovnice Obecní knihovny Chrustenice

Knihovnice Eva Jméno: Eva Husáková ml.
Bydliště: celý život Chrustenice, ulice pod obecním úřadem

Zaměstnání

Zaměstnavatel: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., od roku 2002

Pozice v zaměstnání: odborná knihovnice - specialistka se zaměřením na periodika, elektronické informační zdroje (databáze, online verze periodik a knih, webové stránky),  katalogizace.

Zastupitel v obci Chrustenice (od 10/2014)

Vzdělání

  • Gymnázium Joachima Barranda (maturita 2002)
  • Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor Informační studia a knihovnictví. Zakončené Státní zkouškou a získáním titulu Bc. (2008)
  • Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor Informační studia a knihovnictví, navazující magisterské studium. Zakončené Státní zkouškou a získáním titulu Mgr. (2012)

Kurzy

  • Kurz základů knihovnické angličtiny (e-LKA)
  • Kurz knihovnické angličtiny pro pokročilé (proELKA)
  • Autorské právo nejen pro knihovny
  • Fantastika v současné české literatuře
  • Rozšířený kurz první pomoci

Publikační činnost

Husáková, Eva. *.OBECNIKNIHOVNA.CZ v Obecní knihovně Chrustenice. In: Čtenář : měsíčník pro knihovny. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 66, č. 11 (2014), s. 404-406

Husáková, Eva. ZE ČTENÁŘOVA DENÍKU… Otevřené zpovědi okolo piva a jídla. In: Čtenář : měsíčník pro knihovny. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 66, č. 10 (2014), s. 366-367

HUSÁKOVÁ, Eva; LORENZ, Michal. Portály podpůrných služeb se zaměřením naportál Muniport. In: Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie : Nové rozmery informačného univerza. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2011. s. 74-83. Dostupné z WWW: http://vili.uniba.sk/AK/INFOS2011.pdf ISBN 978-80-970693-0-8.

Husáková, Eva; Pauerová, Kateřina. E-learning v Kabinetu informačních studií a knihovnictví. Studentská konference InfoKon, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 24. 11. 2007 [cit. 2010-02-24]. Dostupné z WWW: http://archiv.infokon.cz/2007/files/husakova.pdf

Husáková, Eva. Wikipedie a její data. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 2 [cit. 17.02.2011]. Dostupné z WWW http://www.ikaros.cz/node/6640. URN-NBN:cz-ik6640. ISSN 1212-5075.

Články v časopisu Inflow

Další činnost

Člen realizačního týmu portálu Muniport. Portál zahrnuje rozmanité spektrum služeb, od projektů vznikajících na jednotlivých katedrách, přes akce pro studenty prvních ročníků až po návody, jak žádat o stipendia. Cílovou skupinou portálu jsou studenti MU, zejména ti z prvních ročníků.

Sociální sítě

Eva Husáková na Facebooku
Eva Husáková na Twitter - odkazy na články

Nahoru | Na úvod | Kontakt
Všechna práva vyhrazena Obecní knihovnou Chrustenice Copyright © 2011 - 2020